You are currently viewing talathi bharti sathi lagnare documents तलाठी भरती महत्त्वाची कागदपत्रे

talathi bharti sathi lagnare documents तलाठी भरती महत्त्वाची कागदपत्रे

talathi bharti sathi lagnare documents तलाठी भरती महत्त्वाची कागदपत्रे– talathi bharti 2023 साठी भरती प्रक्रिया सुरु झाली आहे . जानेवारी महिन्यात जाहिरात प्रसिद्ध होऊ शकते , त्याबाबत ३११० नवीन तलाठी पदांना मान्यता देण्यात आली आहे . त्याचबरोबर जुन्या १०१२ जागा रिक्त आहे सर्व मिळून ४११० रिक्त पदे आहेत . तलाठी पदाची भरती संपूर्ण महाराष्ट्रात जिल्ह्यानुसार होणार आहे . प्रत्येक जिल्ह्यानुसार जाहिरात येणार आहे. तलाठी हे गट मधील पद आहे त्याची सर्व माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

तलाठी भरती साठी कागदपत्रे

talathi bharti sathi lagnare documents तलाठी भरती महत्त्वाची कागदपत्रे
  • भारतीय नागरिक असल्याचे प्रमाणपत्र Nationality
  • महाराष्ट्र राज्याचा अधिवास असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र Domicile
  • दहावी उतीर्ण प्रमाणपत्र
  • पदवी गुणपत्रिका व पदवी प्रमाणपत्र Degree Certificate
  • शाळा सोडल्याचा दाखला T.C/L.C
  • जात प्रमाणपत्र
  • नॉन क्रिमिलेअर
  • छायाचित्र ओळखपुरावा (आधार card किंवा मतदान card किंवा वाहनचालक परवाना किंवा इतर)

तलाठी भरती अभ्यासक्रम

तलाठी पदांचा विषयानुसार सविस्तर अभ्यासक्रम –

१-अंकगणित

गणित- बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, काळ-काम-वेग संबंधित उदाहरणे ,सरासरी मापनाची परिणामी, घड्याळ

बुद्धिमत्ता 

अंकमालिका ,अक्षर मालिका, वेगळा शब्द व अंक ओळखणे, सम संबध अंक, अक्षर, आकृती, वाक्यावरुन निष्कर्ष काढणे,वेन आकृती

———————-

२-मराठी 

मराठी मध्ये दोन घटक आहेत

१-व्याकरण २- शब्दसंग्रह 

समानार्थी शब्द विरुद्धार्थी शब्द ,काळ व काळाचे प्रकार ,शब्दांचे प्रकार ज्याच्या मध्ये नाम सर्वनाम क्रिया विशेषण ,क्रियापद ,विशेषण ,विभक्ती संधी व संधीचे प्रकार, म्हणी ,वाक्यप्रचारांचा अर्थ व उपयोग, शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द

———————–

३- इंग्रजी

vocabulary, synonyms and antonyms, proverbs, tense and kinds of tense, question tag, use proper form of verb, spot the error, spelling , passage, sentence structure , one word substations , phrases 

—————-

४- सामान्य ज्ञान

महाराष्ट्राचा व भारताचा इतिहास ,पंचायतराज व राज्यघटना ,भारतीय संस्कृती, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र जीवशास्त्र, महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांचे कार्य ,भारताच्या शेजारील देशांची माहिती, चालू घडामोडी— सामाजिक ,राजकीय ,आर्थिक ,क्रीडा ,मनोरंजन इत्यादी साधनांच्या आधारे अभ्यास करावा.

२०१९ तलाठी भरती साठी मागितलेले कागदपत्रे