(जिल्हा परिषद भरती) Zilha parishad 2019 bharti New GR

(जिल्हा परिषद भरती) Zilha parishad 2019 bharti New GR

(जिल्हा परिषद भरती) Zilha parishad 2019 bharti New GRZilha parishad 2019 bharti for 13000 vacancy various posts new government decision. माहे मार्च , २०१ ९ च्या जाहिरातीनुसार जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील गट – क संवर्गातील सर्व पदे भरण्याबाबत महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय १० मे , २०२२ रोजी प्रसिद्ध झाला आहे .ZP Recruitment 13514 Posts – Zilla Parishad Bharti 2019 exam will be announce soon. for zp bharti 2019 advertisement pdf you can visit official website maharddzp.com

Zilha parishad bharti 2019 Exam

सार्वजनिक आरोग्य विभाग , वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग वगळता पदभरतीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत . तथापि , ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेतील आरोग्य सेवक , आरोग्य सेविका , प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ , औषध निर्माता व आरोग्य पर्यवेक्षक ही पदे आरोग्याशी संबंधीत असल्याने राज्यात कोविड -१ ९ चा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता व इतर साथ रोगाची शक्यता लक्षात घेता ग्रामीण भागातील जनतेला तात्काळ आरोग्य सेवा मिळणे आवश्यक असल्याने वित्त विभागाने जिल्हा परिषदांमधील माहे , मार्च , २०१ ९ मध्ये दिलेल्या जाहिरातीमधील केवळ आरोग्य विभागाशी संबंधीत ५० % रिक्त पदांची पदभरती करण्यास मान्यता दिलेली होती .

तांत्रिक प्रश्न व उत्तरे
तांत्रिक प्रश्न व उत्तरे

शासन निर्णय Zilha parishad bharti 2019 GR

मार्च , २०१ ९ महाभरती अंतर्गत ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषद अंतर्गत गट – क पदभरतीबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे .

१. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील सर्व रिक्त पदे यापूढे ग्रामविकास विभाग स्तरावर भरण्यात येणार नसून , ही सर्व पदे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांनी पूर्वीप्रमाणेच जिल्हा निवड मंडळामार्फत जिल्हा परिषदेच्या स्तरावरच भरण्याबाबत शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे .

२ . जिल्हा परिषदांतील आरोग्य विभागाशी संबधीत आरोग्य सेवक , आरोग्य सेविका , प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ , औषध निर्माता , आरोग्य पर्यवेक्षक या ५ संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याच्या अनुषंगाने तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी . सदर परीक्षेच्या आयोजनासाठी गोळा झालेली सर्व माहिती ( DATA ) व परिक्षा शुल्क अनुक्रमे मे . न्यास कम्युनिकेशन प्रा.लि. व उप आयुक्त ( आस्थापना ) , विभाग आयुक्त कार्यालय , कोकण विभाग , नवी मुंबई तथा राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त करून घेण्यात यावे .

३. माहे मार्च , २०१ ९ च्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने ज्या उमेदवारांनी यापूर्वी अर्ज केलेले आहेत , त्याच उमेदवारांची परिक्षा घेण्यात यावी . यासाठी नव्याने अर्ज मागविण्यात येवू नयेत किंवा नव्याने जाहिराती देण्यात येवू नयेत .

४ . जिल्हा परिषदांतील आरोग्य विभागाशी संबंधित पदे वगळता इतर संवर्गातील पदांबाबत वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र .२७ वरील शासन निर्णयातील सूचनांनुसार जिल्हा परिषद / पंचायत समितीसाठी मंजूर असलेल्या पदांचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्याकरिता विभागीय आयुक्त स्तरावर आढावा घेऊन , सुधारित आकृतिबंध ( मंजूर पदांचा तपशील ) अंतिम करून शासनाची मंजुरी मिळविण्यासाठी तात्काळ पाठविण्यात यावा . सदर सुधारित आकृतिबंधास शासनाची मंजूरी मिळाल्यानंतर वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र . ३ व २७ वरील व सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र .२८ वरील शासन निर्णयातील सूचनांनुसार इतर संवर्गातील पदभरतीची कार्यवाही जिल्हा परिषदेतर्फे करण्यात यावी .

शासन निर्णय येथे पहा GR PDF

zilha parishad GR PDF

error: Content is protected !!
Scroll to Top