महिला व बालविकास विभाग भर्ती

The Department of Women and Child Development, Government of Maharashtra has published advertisements for various posts in which the approved staff plan for the nursery is given as follows. The details for the sanctioned posts have been published as follows

महिला व बालविकास विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या मार्फत विविध पदांसाठी ची जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आहे ज्याच्या मध्ये शिशुगृह करिता मंजूर कर्मचारी आराखडा खालील प्रमाणे देण्यात आलेला आहे मंजुर पदांकरिता जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे त्याचा खालील तपशील पुढील प्रमाणे

अर्ज करण्याची पद्धत खालील प्रमाणे
How to Apply online process

जाहीरात व अर्ज पहा

error: Content is protected !!
Scroll to Top