(NHM) राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद जळगाव

(NHM) राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद जळगाव– आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद जळगाव अंतर्गत १५ व्या वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी पदभरती केली जात आहे यामध्ये पुढील पदांचा समावेश असेल – MBBS ,MPW ,Staff Nurse ( Female ) ,Staff Nurse ( Male ) या पदांची भरती तालुका स्तरावर केली जात आहे. इतर जिल्ह्यातील नोकरी अपडेट साठी येथे क्लीक करा

(NHM) राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद जळगाव रिक्त पदांची माहिती

रिक्त पदांची माहिती

 1. MBBS मेडिकल ऑफिसर
 2. MPW
 3. Staff Nurse ( Female )
 4. Staff Nurse ( Male )
(NHM) राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद जळगाव

शैक्षणिक पात्रता nhm भरती जळगाव जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग

 • MBBS मेडिकल ऑफिसर – MBBS
 • MPW – 12th Pass in Science + Paramedical Basic Training Course OR Sanitary Inspector Course
 • Staff Nurse ( Female )- GNM / Bsc Nursing
 • Staff Nurse ( Male )- GNM / Bsc Nursing

महिना पगार

 • MBBS मेडिकल ऑफिसर – ६००००
 • MPW– १८०००
 • Staff Nurse ( Female )– २००००
 • Staff Nurse ( Male )- २००००

अर्ज देण्याचे ठिकाण

उमेदवाराने विहित नमुन्यातील अर्ज व आवश्यक कागदपत्रांच्या छायांकित सत्यप्रतींसह आपले अर्ज प्रति ,मा .मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , जळगांव यांचे नांवे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग ( नवीन बिल्डींग )जिल्हा परिषद , जळगांव , येथे द्यावेत .

अर्ज देण्याची शेवट तारीख

दिनांक 20/०५/२०२२ ते दिनांक – 30 / ०५ / २०२२ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत ( सुटीचे दिवस सोडून ) व्यक्तीशः / टपालाव्दारे सादर करावेत . मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही .

nhm zp कोल्हापूर अर्ज फी कशी भरावी

खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी रु .१५० / – व राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी रु .१०० / – चा डिमांड ड्राफट जोडणे आवश्यक आहे व डिमांड ड्राफट च्या मागे स्वतःचे नांव स्वहस्ताक्षरात लिहावे , सदरचा डिमांड ड्राफट ” District Integrated Health & Family Welfare Society , Jalgaon ” यांचे नावे देय असावे

महत्वाची सूचना

सदर भरती प्रक्रियेकरीता अर्ज दिनांक 30/०५/२०२२ अखेर रहाणार असून तदनंतर अर्जाची छाननी , लेखी परिक्षा / मुलाखत प्रक्रिया , निवड यादी प्रसिध्द करणे , हरकती / आक्षेप प्राप्त करुन घेणे व त्या निकाली काढणे आदी रितसर शासनाच्या तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाकडील प्राप्त मार्गदर्शक सुचनांनुसार भरतीप्रक्रिया पार पाडून निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देणे इ . बाबत सविस्तर तपशिल वेळोवेळी जिल्हा परिषदेच्या वेबसाईटवर www.aarogya.maharashtra.gov.in प्रसिध्द करणेत येईल याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी .का

आवश्यक कागदपत्रे

शैक्षणिक अर्हतेबाबतची प्रमाणपत्रे व गुणपत्रिका २ ) जातीचे अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे प्रमाणपत्र ३ ) शाळा सोडल्याचा / जन्मतारखेचा दाखला ( Leaving / TC Certificate ) ४ ) शासकीय अनुभव असलेले प्रमाणपत्र ५ ) नमुना अर्जात संपूर्ण माहिती . जळगांव www.zpjalgaon.gov.in

भरती बद्दल महत्वाच्या लिंक

जाहिरात येथे पहा

अधिकृत संकेतस्थळ

error: Content is protected !!
Scroll to Top
RTE 25% Admission 2024 सुरु झाले ICMR NIV Recruitment 2023 pwd exam timetable out! आनंदाची बातमी!! शासकीय कर्मचारी महागाई भत्त्या मध्ये वाढ. निर्णय आला वन विभाग भरती निकाल pdf आल्या | तुमचा स्कोर चेक करा रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad vs Shiva Singh) Packers : Green Bay Packers SSC GD Constable Recruitment 2022 45284 posts india vs australia hockey match result