NHM Ahmednagar … Walk In Interview

NHM Ahmednagar … Walk In Interview कंत्राटी पदभरती जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान शहर आरोग्य सोसायटी , अहमदनगर महानगरपालिका , अहमदनगर अंतर्गत खालील कंत्राटी रिक्त पदे संवर्गनिहाय भरावयाची आहेत . अर्जासोबत आवश्यक त्या शैक्षणिक प्रमाणपत्राच्या छायांकीत प्रती जोडून अर्जासह दि . ८/१०/२०२१ रोजी थेट मुलाखतीसाठी उपस्थित रहावे . अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण जुनी महानगरपालिका इमारत , आरोग्य … Read more

ZP Bharti 2021 Timetable,जिल्हा परिषद भर्ती वेळापत्रक

परिक्षेचे आयोजन प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ , ( सकाळी ११.०० ते १.०० ) १६ ऑक्टोबर , २०२१ औषध निर्माता , ( दुपारी ३.०० ते ५.०० ) १६ ऑक्टोबर , २०२१ आरोग्य सेवक ( पुरुष ) , ( सकाळी ११.०० ते १.०० ) आरोग्य सेविका , ( सकाळी ११.०० ते १.०० ) आरोग्य पर्यवेक्षक , ( दुपारी ३.०० … Read more

Wardha Zilha Parishad Recruitment

zilha prishad bharti NHM 2021 www.majinoukriguru.in/arogya-bharti-zp-2021 वरील सर्व पदे ही कंत्राटी स्वरुपात मानधन तत्वावर नियुक्ती करीता आले . सदर नियुक्ती हि ११ महीन्या करीता असुन . जर कृती आराखडया नुसार कार्यक्रम सुरु राहिल्यास एक दिवसाच्या खंड देऊन पुर्णनियुक्ती देण्यात येईल . वैद्यकिय अधिकारी ( MBBS ) Specialist / Super Specialist या पदा करीता सेवा प्रवेशाची … Read more

सरळसेवा भर्ती कंपनी निवड नवीन GR

भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कार्यकक्षेतील ( महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील ) गट – ब ( अराजपत्रित ) व गट – क ची पदे सरळसेवेने भरताना पॅनेलवरील कंपनीमार्फत स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया राबविणेबाबत …. Regarding the implementation of competitive examination process through the company on the panel while filling the posts of Group-B (Non-Gazetted) and Group-C … Read more

error: Content is protected !!