आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद भरती विविध जिल्ह्यानुसार जाहिरात

  • Post category:Home

[ays_quiz id=’2′]

आरोग्य सेवा पंचायत समिती , इगतपुरी ता . इगतपुरी,जिल्हा-नाशिक आरोग्य विभाग
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कोविड -१ ९ विशेष कंत्राटी पदभरती : २०२१ जाहिरात क्रमांक / ०१ / २०२१ इगतपुरी , ता . इगतपुरी , जि . नाशिक , जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण संस्था , नाशिक तथा मा . मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , नाशिक . यांचे आदेश क्र . एनएचएम / २६ ९ ५ / २१ दि . | १६/०४/२०२१ च्या अन्वये
इगतपुरी तालुक्यातील डी . सी . सी . सी . व डी . सी . एच . सी . साठी खालील नमुद पदांची राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कोविड -१ ९ विशेष कंत्राटी पदभरती ही प्रत्यक्ष मुलाखत ( Walk In Interview ) मध्ये सादर केलेल्या विहित नमुन्यातील माहिती व कागदपत्रांच्या आधारे तसेच मुळ | कागदपत्रांची पडताळणी करून समुपदेशन पद्धतीने करावयाचे ठरविण्यात आलेले आहे . सदरची पदे कंत्राटी पद्धतीने असून सदर नेमनूक ही तीन महिने किंवा कोविड -१ ९ साथ आटोक्यात येईल या दोन्ही पैकी जे आधी घडेल तोपावेतो कार्यरत राहील .
आरोग्य विभाग भर्ती अर्ज

भरती करावयाची पदांची माहिती

१ वैद्यकीय अधिकारी | एम.बी. बी . एस .

२ आयुष वैद्यकीय अधिकारी बी . ए . एम . एस

३ फॅसिलिटी मॅनेजर मेडिकल ग्रॅज्यु / एक वर्षाचा हॉस्पिटलचा अनुभव

४ स्टाफ नर्स बीएस्सी नर्सिंग / जीएनएम

५ ईसीजी तंत्रज्ञ | ईसीजी तंत्रज्ञ व एक वर्षाचा अनुभव

६ औषधनिर्माता डी . फार्मसी / बी . फार्मसी

७ स्टोअर ऑफिसर कोणत्याही शाखेतील पदवी / १ वर्षाचा अनुभव

८ वॉर्डबॉय

तारीख व वेळ

प्रत्यक्ष मुलाखत ( Walk In Interview ) वार शनिवार , दि . १५/०५/२०२१ वेळ सकाळी १०.०० ते दुपारी १.०० कागदपत्र छाननी व दुपारी ०२.०० ते ०५.०० मुलाखतीचे ठिकाण : पंचायत समिती , इगतपुरी येथे ठेवण्यात आले आहे . तरी इच्छुकांनी मूळ कागदपत्रे व अर्जासह उपस्थित राहावे . येतांना मूळ कागदपत्रांचा एक झेरॉक्स सेट सोबत आणावा .
[ays_quiz id='2']

जाहीरात व अर्ज येथे पहा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , जालना . कार्यालय : जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी , आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद , जालना

जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी , जिल्हा परिषद , जालना कंत्राटी तत्वावरील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ , क्ष किरण तंत्रज्ञ व वरीष्ठ क्षयरोग उपचार पर्यवेक्षक पदभरतीची संक्षिप्त जाहिरातीची सुचना जालना जिल्हयातील शासकीय ग्रामीण रुग्णालये व प्रा.आ.केंद्रामधील कंत्राटी तत्वावरील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ , क्ष – किरण तंत्रज्ञ व वरीष्ठ क्षयरोग उपचार पर्यवेक्षक ( जालना शहरी भाग ) हि मंजूर असलेली रिक्त पदे भरती करावयाची आहे . पदभरतीची सविस्तर जाहिरात www.jalna.gov.in/www.jalna.nic.in वर प्रकाशित करण्यात आलेली आहे . सदर पदासाठी इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी सामाजिक आरक्षणाच्या अधिन राहून आवश्यक धनाकर्षासहित अर्ज दिनांक 2४/०५/२०२१ पर्यंत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी ( NHM ) , आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद , जालना येथे वेळेत साक्षांकीत कागदपत्रांच्या प्रतिसह दिलेल्या नमुन्यात सादर करावेत . उशिरा अर्ज सादर केल्यास अथवा डीडी जोडलेला नसल्यास अर्ज स्विकारल्या जाणार नाही . al जिल्हा क्षयरोग अधिकारी जिल्हा क्षयरोग केंद्र , जालना .

District Integrated Health and Family Welfare Society, Zilla Parishad, Jalna Contract Laboratory Technician, X-ray Technician and Senior Tuberculosis Treatment Supervisor Brief Advertisement Suggestion for Contract Laboratory Technician, X-Ray  And Senior Tuberculosis Treatment Supervisor (Jalna Urban Area) to fill the approved vacancies.  A detailed advertisement for the post has been published on www.jalna.gov.in/www.jalna.nic.in.  Interested and eligible candidates for the post should submit the application along with the required funds under social reservation till 24/05/2021 at District Integrated Health and Family Welfare Society (NHM), Health Department, Zilla Parishad, Jalna in the given form along with a copy of attested documents.  Application will not be accepted if application is submitted late or DD is not attached.  al District Tuberculosis Officer District Tuberculosis Center, Jalna.

  1. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ ( Lab | Technician
  2. क्ष – किरण तंत्रज्ञ ( X – ray Technician )
  3. वरीष्ठ क्षयरोग उपचार ०३ पर्यवेक्षक  ( STS )

जाहीरात व अर्ज